Účetnictví

 • Vedení daňové evidence

 • evidence příjmů a výdajů
 • evidence majetku
 • přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování a odeslání Kontrolního hlášení DPH
 • daňová závěrka
 • výsledky hospodaření v průběhu roku
 • Vedení účetnictví

 • zpracování účetnictví
 • evidence amjetku
 • podklady pro odvod pojištění, daní a poplatků
 • zpracování účetní závěrky včetně výkazů
 • zpracování a odeslání Kontrolního hlášení DPH