Daně

  • Zpracování daňových přiznání

  • k dani z příjmů fyzických osob
  • k dani z příjmů právnických osob
  • k dani z přidané hodnoty
  • k silniční dani
  • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
  • vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů
  • k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Lze využít tzv.odklad daňového přiznání k dani z příjmů, tj. prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce.