Poradenství

  • Zpracování stanovisek a konzultace k daňovým záležitostem

  • Pro klienta znamená stanovisko nebo konzultace srozumitelný přehled a vysvětlení daňových dopadů a shrnutí daňových rizik, zbavuje jej nejistoty vyplývající ze složitých daňových zákonů a poskytuje mu informace o nejvýhodnějším řešení.
  • V případě Vašeho zájmu mohu zajistit závazné posouzení daňových důsledků správcem daně nebo písemné vyjádření Ministerstva financí České republiky.
  • Zastupování v daňovém řízení

  • Pokud u Vás finanční úřad zahájil daňovou kontrolu nebo se dostanete do sporu s finančním úřadem, jsem připravena kvalifikovaně hájit Vaše práva a oprávněné zájmy.
  • Dosažení úspěchu je podle mých zkušeností ovlivněno využíváním veškerých procesních možností, které zákon nabízí (daňový poradce např. podává odvolání, uplatňuje mimořádné opravné prostředky, účastní se ústních jednání, připravuje reakce na výzvy apod.)