O nás

Společnost je zapsána v seznamu Komory daňových poradců ČR.
Zápis byl proveden 17. března 2009.
Při své činnosti jsme povinni řídit se zákonem č. 523/1993 Sb., o daňovém poradenství, ve znění pozdějších předpisů a Stanovami Komory daňových poradců České republiky.
Jednáme vždy v zájmu klienta.
Společnost je přihlášena k Etickému kodexu daňových poradců ČR.
Společnost je pojištěna prostřednictvím rámcové smlouvy sepsané mezi Komorou daňových poradců ČR a pojišťovnou Kooperativa.
Daňové poradenství a účetní služby poskytují Bc.Alena Jiráková a daňová poradkyně paní Bc.Libuše Hrušková, ev.č. 1645.

Naší hlavní činností je:

1.

Činnost účetních poradců

2.

Vedení účetnictví

3.

Vedení daňové evidence

3.

Daňové poradenství


Náš tým

V našem týmu pracují odborníci, jejich odborné kvality jsou zárukou výborných referencí naší práce

Bc. Alena Jiráková

odbornost

charakteristika odbornosti, kvalifikace, atd ...

Bc. Libuše Hrušková

odbornost

charakteristika odbornosti, kvalifikace, atd ...