Mzdy

  • Mzdová agenda

  • zpracování pracovněprávních dokumentů
  • zpracování měsíčních mezd
  • podklady pro odvod pojištění, daní a poplatků
  • výplatní listiny
  • příkazy k úhradě
  • roční zúčtování mezd
  • zastoupení při kontrolách