Certifikovaná bilanční účetní č.328

Aktuality

1.3.2009
Nezapomeňte na termín podání daňového přiznání k dani z příjmu k 31.3.2009 !!!

1.3.2009
Spuštění nových webových stránek

Kdo jsme

    Naší hlavní činností je:

  • Činnost účetních poradců
  • vedení účetnictví
  • vedení daňové evidence
  • daňové poradenství
Společnost je zapsána v seznamu Komory daňových poradců ČR.

Zápis byl proveden 17. března 2009.

Při své činnosti jsme povinni řídit se zákonem č. 523/1993 Sb., o daňovém poradenství, ve znění pozdějších předpisů a Stanovami Komory daňových poradců České republiky.

Jednáme vždy v zájmu klienta.

Společnost je přihlášena k Etickému kodexu daňových poradců ČR.

Společnost je pojištěna prostřednictvím rámcové smlouvy sepsané mezi Komorou daňových poradců ČR a pojišťovnou Kooperativa.

Daňové poradenství a účetní služby poskytují daňové poradkyně paní Bc.Alena Jiráková, ev.č. 1632 a paní Bc.Libuše Hrušková, ev.č. 1645.

  
©2009 SW-NET